Media library

Naturvårdsverket: Kan vi fortsätta att leva ett modernt och bekvämt liv i Sverige och ändå ”rädda världen”? Den här rapporten går från ord till siffror för att ge en konkret och sammanhållen bild av en hållbar livsstil år 2030. Den diskuterar också hur andra viktiga frågor i politiken påverkar miljö- och naturresursfrågorna och hur de kan hanteras för att nå en hållbar utveckling. Genom att trappa ner och välja vanor och konsumtion i nivå med vad vi hade på 1990-talet – men med 2030 års teknik – och i stället njuta av mer fri tid, kan vi leva hållbart.

Titel in english: How to live sustainable in 2030

ISBN: 978-91-620-6524-9